بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

حضور بنیاد ابن سینادر کنفرانس تاریخ اسلام در روسیه

1397 اسفند 20

بنیاد ابن سینا به دعوت اداره مفتیات روسیه در کنفرانس تاریخ اسلام در روسیه تفکر و نگاه به آینده شرکت کرد.این کنفرانس  در روز چهارم مارس (سیزدهم اسفند ۱۳۹۷)  در دومای روسیه برگزار گردید.

آندره لوکاشف معاون پژوهشی بنیاد ابن سینا در این مراسم ضمن بیان گزارشی از فعالیتهای بنیاد؛  ضرورت توجه به مباحث آموزشی در پیشرفت جامعه مسلمانان را برشمرد. ایشان افزودند:  بنیاد ابن سینا در طی ده سال فعالیت خود  با انتشار بیش از ۲۷۰ اثر در زمینه علوم مختلف اسلامی، گامی موثر در تهیه محتواهای علمی و آموزشی و مورد نیاز مراکز دانشگاهی برداشته است. ایشان با اشاره به همکاری بنیاد با مراکز علمی و آموزشی و دینی روسیه ، اهداف و رسالت بنیاد را در راستای اعتلای جامعه  علمی و اسلامی روس دانسته و آمادگی بنیاد را برای همکاری های بیشتر اعلام نمودند. لوکاشوف نقش روشنفکران و علمایی مانند موسی جارالله ،مرجانی، رسولف و زکی تاگان را در وحدت جامعه اسلامی ، پیشبرد سطح علمی و حفظ میراث اسلامی بسیار تاثیر گزار و موفق دانسته و گسترش حوزه  مطالعات اسلامی  را برای جامعه کنونی روسیه ضروری دانستند.

در این مراسم آقایان راویل عین الدین مفتی مسلمانان فدراسیون روسیه ، دمیر محی الدین معاون مفتی روسیه ، میرونوف رئیس حزب عدالت روسیه، علی اکبر علی اکبروف معاون انستیتو شرق شناسی روسیه، برخی از نمایندگان دومای روسیه ،اساتید و دانشجویان دانشگاههای مختلف روسیه، اساتید و دانشجویان  دانشگاه اسلامی مسکو حضور داشتند. سخنرانان با توجه به نقش و جایگاه اسلام  و مسلمانان در روسیه ، ضرورت پرداختن به آموزش اسلامی را ضروری دانستند و خواستار گسترش مطالعات اسلامی در این رابطه شدند.

در حاشیه  کنفرانس مذکور که همزمان با گرامیداشت صد و پانزدهمین سال تاسیس مسجد جامع مسکو و بیستمین سال تاسیس دانشگاه اسلامی مسکو برگزار شده بود شاهد رونمایی کتاب تاریخ اسلام در روسیه بودیم. کتاب مذکور با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی چاپ و منتشر گردیده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015